Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Skoleudvalget møde den 20. maj 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
20. maj 2014 kl. 17:45
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Johannes Lundsfryd Jensen
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Fraværende:
Nicoline Damkjær

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

30. Renovering af skolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-004765
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

I forbindelse med den kommende bygningsopdatering af kommunens skoler har der været afholdt 2 processer i forhold til at finde frem til en overordnet prioritering af med hvilket indhold og i hvilken rækkefølge den kommende bygningsopdatering skal udføres.

Forvaltningen foreslår:

  • at prioritering på indhold og rækkefølge i den kommende bygningsopdateringsproces i Middelfart kommune sendes i høring af Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Middelfart kommune har været og er i gang med at renovere skolerne i kommunen. Fra 1. august 2014 implementeres den ny skolereform og en ny overenskomst i kommunens skolevæsen. I den udarbejdede skolerenoveringsplan er der ikke fuldt ud taget højde for de udfordringer, som reformen stiller til skolerenovering/skolebyggeri.
Med afsæt i skolepolitikken og skolereformen har der været igangsat to processer med henblik på at fastsatte principper og rækkefølge for den kommende bygningsopdatering i Middelfart kommune.

Der har været drøftelser på Skoleudvalgets  møde den 12. maj 2014, hvor udvalget udmeldte en prioritering  på indhold og rækkefølge.Ligeledes har der været afholdt dialogmøde mellem Skoleudvalget og de nuværende skolebestyrelser. Der var stort sammenfald mellem Skoleudvalgets og skolebestyrelsernes prioriteringer.
Det er på baggrund af de to processer, at skoleafdelingen foreslår denne prioritering indarbejdet i den kommende skolerenovering.

Indhold:
1. Fleksible undervisningsrum
2. Zoning / det åbne rum
3. Faglokaler i funktion
4. Møde og forberedelse
5. Toiletforhold
6. Det udendørs/udearealer


Rækkefølge:
1. Pædagogik og Funktion
2. Renovering og genopretning
3. Flere projekter på en gang
4. Store kontra små projekter
5. Elever kontra medarbejdere
 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. Der er ingen særlige konsekvenser

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Skoleudvalget den 20. maj 2014
Økonomiudvalget den 26. maj 2014
Byrådet den 2. juni 2014
Høringsmøde for alle skolebestyrelser og MED udvalg på skolerne den 3. juni 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet, idet vi har noteret, som bemærkning til punktet: Elever kontra medarbejdere, at alle skoler er på plads med forberedelsespladser inden sommerferien, og at der derfor er fokus på elevernes læringsmiljø.

LUKKEDE SAGER