Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Tilladelse til Havørred Fyn vandløbsrestaurering i Viby Å

Med henblik på at forbedre de fysiske forhold på en strækning af Viby Å og dermed levevilkårene for bl.a. åens fisk, ønsker Middelfart Kommune i samarbejde med Vends SportsfiskerForening at restaurere vandløbet på 600 meter gennem Nørre Aaby.

Det offentlige vandløb Viby Å forløber fra jernbanen ved Vestermose Skov vest for Ejby og ca. 11 km mod vest til udløb via Gamborg Nor til Gamborg Fjord. På strækningen er der flere offentlige og private tilløb og knapt to km af vandløbet forløber gennem Nørre Aaby

De fysiske forhold i Viby Å, som blandt andet er vigtige for gydende fisk og vandløbets øvrige fauna, er generelt gode med groft bundsubstrat og relativt stort fald på størstedelen af vandløbet. Vandløbsbunden bør dog på delstrækninger løsnes og suppleres med gydegrus og skjulesten. Der kan i dag konstateres enkelte gydegravninger på projektstrækningen, men der er behov for mere gydegrus, for at udnytte strækningens potentiale.

Afgørelsen kan af klageberettigede påklages indenfor 4 uger fra afgørelsens annoncering.

Tilladelsen kan ses her.

10.august 2017