Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Tillæg til miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning Ronæsvej 6, 5580 Nørre Aaby

I henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeler Middelfart Kommune tillæg til miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning Ronæsvej 6, 5580 Nørre Aaby, matr.nr. 3a Udby By, Udby.

Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelsen. Klagefristen er således den 14. september 2017 kl. 23.59. En klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Afgørelsen kan ses her. 

17.august 2017