Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Naturpark Lillebælt vil være Danmarks største naturpark i 2017

Middelfart Kommune har nu sammen med Kolding og Fredericia Kommuner et forslag til en naturparkplan klar. Planen, der er i høring frem til 6. juni, er afgørende for, at området i december 2017 kan godkendes som Danmarks største naturpark af Friluftsrådet.

"Sammen skaber vi et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt."

Sådan lyder missionen i den naturparkplan, Middelfart Kommune netop har sendt i høring - sammen med kommunerne i Fredericia og Kolding.

Siden 2014 har de tre kommuner arbejdet sammen om Naturpark Lillebælt, der pt. har status som en såkaldt pilotpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Målet med samarbejdet er i fællesskab at udvikle en naturpark, hvor naturen, vækst, bæredygtig turisme og kulturarv går hånd i hånd.

I december 2017 skal pilot-titlen gerne skiftes ud med Friluftsrådets blåstempling, der vil gøre Naturpark Lillebælt til Danmarks største. Her er naturparkplanen et afgørende værktøj, som viser, hvilken vej de tre kommuner ønsker at gå - sammen med borgere, foreninger og erhvervsliv.

Se to minutters tegnefilm, der forklarer Naturpark Lillebælt her

Et vigtig samarbejde mellem tre kommuner
Borgmester i Middelfart Kommune, Steen Dahlstrøm, betragter Naturpark Lillebælt som et vigtigt samarbejde.

- Marsvinene og Lillebælt har en helt særlig betydning for os her i området. Derfor er jeg rigtig glad for samarbejdet med Fredericia og Kolding kommuner omkring Naturpark Lillebælt. Naturen kender ikke kommunegrænser - ligesom borgere og turister flytter sig på tværs. Det vigtige i det her projekt er, at når vi løfter i fællesskab, kan vi lykkes med vores ambition om, at benyttelse og beskyttelse kan fungere side om side, siger Steen Dahlstrøm.

Arbejdet med naturparkplanen har stået på i flere år. Med mange borgermøder i de tre kommuner og en gennemgående dialog med både foreninger og erhvervslivet omkring Lillebælt - særligt fiskere og landmænd. Herfra er der også repræsentanter med i naturparkrådet, som har til opgave at rådgive naturparkens styregruppe ud fra forskellige interesser og være en platform for samarbejde.

Visionen i naturparkplanen er, at vi i 2022 har en naturpark, som er: 

  • Kendt for sin enestående marine og kystnære natur symboliseret ved marsvinet. 
  • Hjemsted for en stolt lokal identitet båret af frivilligt samarbejde om at bevare og udvikle vores natur, lokale erhverv, kultur- og naturoplevelser. 
  • Spydspids for formidling af viden og glæde ved naturen og landskabet gennem nytænkende læringsoplevelser og forskning.

Formand for Naturparkrådet Johannes Lundsfryd Jensen er begejstret:

- Natur og friluftsliv er i vækst i hele landet, og der er mange kommuner i Danmark, som arbejder for at blive kendt for deres unikke præg. Lillebælt er imidlertid unik natur på verdensplan, og naturparkmærket kan være en løftestang, når vi skal forbedre naturen, fortælle om kulturarven, øge turismen, antallet af tilflyttere, eller når vi skal søge penge til lokale projekter og partnerskaber. Det gør vi langt bedre i fællesskab end som enkelt kommune. Hvis vi skal realisere visionen, kan vi ikke nøjes med at vedtage naturparkplanen, men jeg vil opfordre til, at politikere, frivillige og erhverv bakker op om de konkrete projekter i planen. Projekterne kan være afgørende investeringer i udviklingen af vores område, der vil adskille os fra andre destinationer, siger Johannes Lundsfryd.

Sig din mening om planen
At en naturpark bliver mærket af Friluftsrådet som Dansk Naturpark medfører ikke nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet - tiltag på privat jord kan kun ske med frivillige aftaler mellem kommune og lodsejer. Der er ikke adgang overalt i en naturpark, og der gælder samme lovgivning inden for som uden for en naturpark, forklarer projektleder Niels Ole Præstbro.

- Forslaget til naturparkplanen bliver nu sendt i høring fra de tre Naturpark Lillebælt kommuner, Kolding, Fredericia og Middelfart. Nu vil vi meget gerne høre, hvad folk mener om forslaget. Det er i høring frem til 6. juni - og der bliver en række borgermøder i de tre kommuner, hvor man kan komme og være med til at diskutere planen, fortæller Niels Ole Præstbro.

I Middelfart Kommune finder borgermødet sted 11. maj kl. 18.30 - 20.30 på Lillebæltværftet og emnet er lokale fødevarer og Spis Lillebælt. Du kan finde den digitale naturparkplan og datoer for alle borgermøder på www.naturparklillebaelt.dk.

Selvom Naturpark Lillebælt lige nu har status som en pilot-park, er der allerede gennemført en række konkrete projekter. Et af de seneste er "Lyt til Lillebælt" - verdens første lyttestation placeret på Gl. Havn i Middelfart, hvor man via kabler i Lillebælt kan lytte til marsvinenes kliklyde og livet under overfladen. "Lyt til Lillebælt" er den første af en række marsvinposter i Naturparken, hvor det er særligt godt at være, hvis man gerne vil se de små hvaler boltre sig i bæltet.
Et andet Naturpark Lillebælt projekt handler om at give kystfuglene bedre vilkår - blandt andet ved at lave stenrev og nye fugleøer. Det er et projekt, som kommunerne lige nu er i færd med at søge EU-midler til.

- Og det er i sådan et projekt, naturparken for alvor viser sin styrke. Her står kommunerne langt stærkere, når de sammen står bag ansøgningerne, der handler om naturbeskyttelse og formidling af den helt særlige natur, vi har her ved Lillebælt, forklarer formanden for naturparken, Johannes Lundsfryd.

Send dine høringssvar om Naturpark Lillebælt til os senest d. 6. juni 2017.
På mail til Niels Ole Præstbro: niels.OlePraestbro@middelfart.dk  
Eller pr. brev til Middelfart Kommune, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

 

Kontaktinformation
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf: 4015 1858
Formand for Naturparkrådet i Naturpark Lillebælt, Johannes Lundsfryd. Tlf: 2528 4142
Projektleder Niels Ole Præstbro. Tlf: 8888 4892

11.april 2017