Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Middelfart Kommune forskønner det byggede miljø i landzonen og i de mindre byer.

STØTTE TIL LANDSBYER OG LANDOMRÅDER: Middelfart byråd har med Landsbypuljen sendt 2,5 mio. kr. videre til nedrivning og istandsættelse af bygninger på landet og i de mindre byer i kommunen.

Det overordnede mål er at forskønne bybilledet og landskabet, ved dels at nedrive skæmmende og nedslidte ejendomme samt ved at give en økonomisk håndsrækning til udvendige bygningsforbedringer, der ligeledes kan løfte og forskønne områdernes visuelle fremtoning. Byrådet har netop besluttet at købe to af de 9 ejendomme, der i 2015 fik tilsagn om støtte til nedrivning. Fire forsamlingshuse har fået tilsagn om støtte til udvendigerenoveringsarbejder.

Middelfart Kommune har i modsætning til mange andre kommuner valgt at bruge hele rammen for landsbypuljen til at give tilskud til at nedrive og istandsætte bygninger i de mindre byer og landdistrikter. Både nedrivninger og istandsættelserne er udover deres tekniske tilstand vurderet i forhold til deres synlighed og prioriteret i forhold til deres beliggenhed langs med de primære færdselsårer i kommunen.

Borgmester Steen Dahlstrøm fortæller: ”Landsbypuljen er et godt initiativ, som giver mulighed for at forskønne og hjælpe de mindrelokalsamfund. Mange af de bygninger, som står og forfalder, er et udtryk for den økonomiske krise, som har gjort det svært for mange at klare udfordringerne på egen hånd. Middelfart Kommune har i to år været tilknyttet ordningen, der begge år har prioriteret i alt 2,5 mio. til forskønnelser. Det er meget uheldigt for et mindre lokalsamfund, hvis det første indtryk er et meget faldefærdigt hus eller en tilgroet staldbygning uden tag. Derfor har Middelfart Byråd i 2015 haft fokus på at formidle en pulje af midler til netop at rive gamle bygninger ned - og istandsætte, der hvor det stadig giver mening.”

Middelfart Kommune håber på landbypulje også i fremtiden
Hos Middelfart Kommune er man nu meget spændte på at se, hvad der kommer ud af forhandlingerne om en ny landsbypuljeordning for de kommende år, der lige nu er i gang i folketinget. Her håber man, at kommunen får mulighed for at fortsætte det udbytterige arbejde med landsbypuljen.

Midler fordelt med fokus på synlighed
Midlerne er fordelt strategisk, således at de udvalgte støttesager erde mest synlige, og dermed mest betydningsfulde for indtrykket af et givent område. Det er Teknisk udvalg som varetager landsbypuljen og formand Niels Bebe er godt tilfreds med fordelingen af midler:

”Vi har i de to runder, vi har haft landsbymidlerne til rådighed, anvendt midlerne fornuftigt. Vi har fra starten ment, at vi som udgangspunkt fik mest for pengene ved at nedrive ruiner og de mest faldefærdige bygninger, der i sammenhæng med mindre byer kan have stor negativ indvirkning for det miljø de er en del af. Når indtrykket af et område præges af forfald begrænses de øvrige ejendommes udviklingsmuligheder markant, og den negative spiral kan fortsætte. Vi har dog også i flere tilfælde støttet forskønnelse ved istandsættelser af især facader og tage, hvor disse omvendt kan være med til at starte en positiv udvikling – en istandsættelseskultur, som vi tror på kan have en afsmittende virkning på de mange lokale ildsjæle, som vi heldigvis har mange af i kommunen. Vi har i vores arbejde også skelet til forsamlingshusenes vigtige funktion som social ramme for fællesskabet, hvilket lovgivningen i øvrigt giver os særligt gode muligheder for at støtte.”


Køb af boliger
Middelfart Kommune har netop besluttet at købe to ejendomme inden de nedrives. Det drejer sig om Rugårdsvej 62 og Gl. Assensvej 11. Der er endnu ikke lagt planer for grundenes fremtidige anvendelse.

Om LandsbypuljenRegeringen arbejder lige nu på en ny landsbypuljeordning for årene 2016 – 2020, hvor den samlede puljes størrelse på landsplan forventes at blive mindre. Samtidigt har regeringen varslet en ny fordelingsnøgle, så de mest nødlidende yderområder får en større andel af puljemidlerne.

Læs mere om puljen til landsbyfornyelse via nedenstående links:
www.Middelfart.dk/landsbypuljehttps://erhvervsstyrelsen.dk/pulje-til-landsbyfornyelse


Andre støttemuligheder
Middelfart Kommune giver sideløbende med landsbypuljen støtte til renoveringer gennem byfornyelsesstøtten. Læs mere om mulighederne på: http://www.middelfart.dk/Borger/Bo%20og%20byg/Byfornyelsesst%C3%B8tte

Kontaktinformation:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009 / 4015 1858
Formand for Teknisk Udvalg Niels Bebe. Tlf.: 30 34 15 37
Arkitekt Kristian Kipp, Teknisk Forvaltning. Tlf.: 8888 4819

01.marts 2016