Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning Middelfartvej 32, 5466 Asperup

I henhold til § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeler Middelfart Kommune tillæg til miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning Middelfartvej 32, 5466 Asperup, matr.nr. 3a Blanke By, Roerslev.

Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelsen. Klagefristen er således den 18. februar 2016 kl. 23.59. En klage skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Du kan se afgørelsen her.

21.januar 2016