Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Cool Kids – nyt tilbud til 7-14 årige håndterer angst i fællesskab

TILBUD TIL BØRN I MIDDELFART KOMMUNE: Cool Kids er et dokumenteret program fra Australien, som fokuserer på at lære børn, unge og forældre bedre måder at håndtere angst på i fællesskab. Den danske udgave er udviklet af Århus Universitet og tilbydes som noget nyt til børn med angst i Middelfart Kommune.

Angst hos børn og unge kan komme til udtryk som bekymring over ting, der kan gå galt, problemer med at falde i søvn, hoved- eller mavepine, at barnet forsøger at undgå uvante situationer og foretrækker at være i nærheden af forældrene, når de er udenfor hjemmets trygge rammer. Så har du et barn, der lider af angst i en så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i jeres hverdag og barnets udvikling, så tilbyder Middelfart Kommune nu

gruppebehandlingsforløb for børn, unge og deres familier.

 

Skoleudvalgsformand Johannes Lundsfryd Jensen glæder sig over det nye tilbud:

”Mellem fem og ti procent af danske børn lider af angst. Hvis vi hjælper de sårbare børn, er chancen større for at de får et godt liv på lige fod med deres jævnaldrende. I Middelfart Kommune vil vi sætte ind tidligt, så barnet overvinder angsten, og får lettere ved at koncentrere sig om skolegang, uddannelse og fritidsaktiviteter med vennerne.”

 

Behandlingen i Cool Kids består af kognitiv adfærdsterapi og varetages af uddannede psykologer fra ’Udvikling og Rådgivning’ i Skoleafdelingen i Middelfart Kommunes. Cool Kids udbydes i samarbejde med Angstklinikken Aarhus universitet, der løbende arbejder på at forbedre angstbehandlingen i Danmark og dokumentere effekten. Deltagere, der tilbydes Cool Kids forløb, vil derfor også få tilsendt en række spørgeskemaer fra Århus Universitet før og efter forløbet.

 

Angst skal håndteres i fællesskab.

Cool Kids fokuserer på at lære børn, unge og forældre bedre måder at håndtere angst på i fællesskab. Psykolog fra Cool Kids Jonas Sun Nørup forklarer:

 

”Angstbehandlingen foregår i grupper á ca. 6 børn eller unge med deltagelse af forældrene, og løber over 10 gange af 2 timer med start i marts måned. Vi har valgt at lægge behandlingen torsdage fra kl.15-17, så børnene ikke skal tages ud af undervisningen.”

 

Deltagere skal ansøge og godkendes til programmet

For at komme i betragtning til projektet kræver det, at forældrene ansøger om det:

 

”Forældrene skal skrive en e-mail til os, hvor de kort beskriver barnets eller den unges problem og symptomerne. Bare en halv side. Så vurderer vi om barnet passer ind i målgruppen. Herefter indkalder vi de udvalgte familier til en forsamtale i uge 9.”, slutter Jonas Sun Nørup, som vil være en af de psykologer, som familierne vil møde på Cool Kids programmet.

 

Familier, der er blevet optaget i programmet vil blive informeret fredag den 5. februar 2016. Selve Cool Kids forløbet vil starte op i marts måned og strække sig over en 3 måneders periode. Projektet har et begrænset deltager antal, og derfor er der ingen garanti for, at alle kan blive tilbudt en plads. Fristen for tilmelding er mandag den 1. februar 2016 og der kræves ingen henvisning fra lægen eller andre professionelle. Lokalerne oplyses til deltagerne inden opstart. Ansøgningen sendes til via sikker mail til: sikkerpost@middelfart.dk og i mailens emnefelt skrives:” Att: Jonas Nørup”.

 

Cool Kids – fra Australien til Århus Universitet

Cool Kids programmet er oprindeligt udviklet af Ron Rapee og medarbejdere på Macquarie University, Sydney, Australien. De forskellige moduler er i forbindelse med forskningsprojekter oversat og bearbejdet til dansk af Mikael Thastum og andre medarbejdere ved Angstklinikken for Børn og Unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

Ifølge professor Mikael Thastum, der har uddannet psykologerne i programmet på Angstklinikken for Børn og Unge på Aarhus Universitet, kan danske børn få stor glæde af projektet:

 

”Vores forskning har vist, at en meget stor del af børn og unge med angstlidelser kan hjælpes af med deres angst ved at gennemføre et Cool Kids program. Der er mangel på kommunale tilbud til børn og unge med angstlidelser, så det er godt at en række kommuner, som Middelfart, nu begynder at tilbyde den veldokumenterede Cool Kids behandling.

 

Mikael Thastum er leder af Angstklinikken på Aarhus Universitet, der behandler mange børn og deres familier for angst. Forskningen på klinikken har vist, at 70% af børnene får et normalt liv efter behandlingen. Man kan læse mere om undersøgelserne på Angstklinikkens hjemmeside. Herudover står professoren for efteruddannelse til blandt andet kommunale psykologer, som dermed rustes til at kunne bruge de veldokumenterede metoder, som Cool Kids, i deres områder.

 

Mikael Thastum modtog i december 2015 Dansk Selskab for Børnesundheds børnesundhedspris for sit arbejde med forskning og behandling af børn og unge med angst.


Kontakt:
Psykolog Jonas Sun Nørup, Middelfart Kommune. Tlf.: 2052 0647

28.januar 2016