Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Generalforsamling i Ejby Lokaludvalg

Ejby Lokaludvalg afholder generalforsamling torsdag d. 23. februar kl. 19.00 på Ejby gl. rådhus, Anlægsvej 4

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Ejby Lokaludvalg med følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent 
 2. Beretning om aktiviteterne i 2016 
 3. Forventning til aktiviteter i 2017 
 4. Aflæggelse af regnskab for 2016 
 5. Budget 2017 
 6. Valg af 3 medlemmer til lokaludvalget
  På valg er Mogens Duus og Thorkild Gregersen (begge er villige til genvalg) samt Christina Skovgaard (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen opstiller Elisabeth Hansen.
 7. Valg af 2 suppleanter
  På valg Bettina Noszczyk Duus (villig til genvalg). Bestyrelsen opstiller Christina Skovgaard. 
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor Claus Lind og revisorsuppleant Annemarie Kortbæk-Sandal er begge villige til genvalg. 
 9. Eventuelt

Lokaludvalget skal som samarbejdsorgan og formidler varetage lokalområdets interesser over for Byrådet og forvaltningen. Dette kan fx ske ved at indsende høringssvar vedr. Middelfart Kommunes årlige budget, kommuneplanen, lokalplaner og øvrig arealanvendelse mv. Lokaludvalget kan derudover også hjælpe og støtte dig, hvis du har en ide eller et projekt for området, som du gerne vil arbejde videre med.

Alle beboere i Ejby kan stille op til Lokaludvalget. Det kræver ingen andre forudsætninger, end et stærkt ønske om, at Ejby skal være en aktiv, levende by nu - og i fremtiden. For at være valgbar til Lokaludvalget, skal man blot være fyldt 16 og bo i lokalområdet samt være til stede på valgaftenen.

Efter generalforsamlingen stemmer vi om, hvem der skal have årets pris for Ejbys forskønnelse. Vinderen modtager 500,- kroner til Ejbys butikker, og blandt de, der møder op og afgiver en stemme, trækker vi også lod om 500,- kr.

Generalforsamling i Ejby Støtteforening
Umiddelbart efter generalforsamlingen i Ejby Lokaludvalg afholdes generalforsamling i Ejby Støtteforening med følgende dagsorden:

 1. Beretning fra året, der gik 
 2. Planer for det kommende år 
 3. Aflæggelse af regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg til 2 medlemmer til bestyrelse
  Mogens Duus er villig til genvalg. Christina Skovgaard er ikke villig til genvalg. 
 6. Valg af revisor
  Bettina Noszczyk Duus er villig til genvalg. 
 7. Fastsættelse af kontingenter 
 8. Eventuelt

23.februar 2017