Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar - analyse af og strategi for boliger

18. september 2014

 

Vi har i Handicaprådet læst hele analysematerialet og vil starte med at rose det store arbejde der ligger bag. Og vi har også som altid spurgt vores bagland i DH om råd. Så vi bliver noget stødt over, at man fremhæver en grundorganisation mere end andre, for alle bliver altid spurgt!

Vi har nogle punkter, som vi gerne vil kommentere:

A. 
Det er meget væsentligt, at der sikres pladser på alle specialtilbuddene også selvom der ikke er råd til huslejen for de unge på 18- 40 år pga. de nye fleksjobs- og pensionsreformer. Så må man kompenseres for det overstigende beløb som er over 2500,- kr.

Det er jo bekymrende at man godt kan se på hele materialet, at der er brug for nytænkning i forhold til de udfordringer, som ligger i at mange unge i dag ikke har råd til en husleje overstigende 2500,- kr. De har ikke mulighed for at kunne tage imod de specialtilbud som kan være med til, at de fremadrettet kan blive bedre fungerende. Derfor er man nød til fra kommunal side, at gå ind og bruge kompensationsbegrebet og give dem kompensation for den større husleje i det specialiserede tilbud. Ellers ser vi med stor bekymring på deres fremtid. De vil stå uden reel mulighed for at kunne modtage hjælp.

En anden mulighed kunne være, at man gik ind og nedsatte huslejen generelt på botilbuddene i kommunen.

Boligform og betaling er meget vigtigt. Får vi ikke hjulpet de unge godt nok, kan det påvirke deres rehabilitering.

B. 
Det er en god ide, at man opretter midlertidige boliger til botræning for unge med nedsat psykisk funktionsevne, men igen er der brug for billige huslejer.

Skal man trænes i at kunne overskue sine daglige omkostninger ved, at være flyttet hjemmefra og kunne klare sig fremadrettet i egen bolig, er man nød til her at sikre at dette tilbud ikke har en ret høj husleje, som gør, at man reelt ikke kan klare sig på sin kontanthjælp.

Det er samtidig også en god ide, at man laver de to midlertidige botilbud for unge med psykiske problemer, som ikke er afklaret endnu i forlængelse af Guldregnen eventuelt.

C. 
Det er fint, at man inddrager boligforeninger. Men kommunen skal beholde anvisningsretten.

Det er som sådan rigtig godt, at man bruger boligforeningerne til at lave nogle gode boliger til borgere med fysisk og psykiske nedsatte funktionsevner. Men man bør stadigvæk sikre sig retten til at kunne anvise til disse. For ellers kan man risikere, at der ikke er boliger til netop denne gruppe. Det er for farligt, at lade boligforeningerne selv anvise. Vi skal sikre os, at der er boliger til rådighed.

Ved inddragelsen af boligforeningerne er det også godt at sikre ungdomsboliger, som har en lav boligleje på max. 2500,- kr. For der bør være plads til alle.

D. 
Vi skal sikre at der er nok boliger og at de er centralt placeret i byområder, hvor der er gode kollektive trafikmuligheder.

Det er vigtigt, at vi samtidig sikre at de boliger der etableres er centralt placeret i byområder, hvor man altid har mulighed for, at kunne komme hurtigt ud og få sociale kontakter. Det er vigtigt, at der er gode kollektive trafikmuligheder for alle tæt ved boligerne, så man nemt kan komme ud og handle, gå i biografen osv. For det er med til at skabe et godt liv! Samtidig skal det også meget gerne ligge centralt i forhold til andre støtteforanstaltninger der er sat op for den enkelte borger.

E. 
Enig i, at man lave en grundigere undersøgelse omkring behovet for alternative boligformer.

Vi kan kun støtte op om, at man laver en grundigere undersøgelse omkring behovet for alternative boligformer for de borgere som ikke fungere i normale boligformer. Vi skal afklare, hvad der så kan være af muligheder og hvilke boligformer disse borgere selv ønsker. En ”hytteby” kunne jo være en mulighed.

F. 
Vi er meget glade for at se, at man vægter fagligheden og nogle gange må købe sig ind andre steder netop derfor.

Det er dog glædeligt at se, at man også vil sikre sig den rigtige faglige kompetence, som der kan være brug for til unge med multiple handicap og unge med særligt specialiserede behov. Fagligheden skal altid vægtes højest! Man kan ikke varetage alle opgaver uden at miste noget kompetence og faglighed og det er dejligt at se, at man har taget dette med i betragtningerne.

Det samme er gældende for de demenssyge, som har en meget voldsom adfærd.

G. 
En god ide at samle de specialiserede tilbud samme sted for hvert enkelt handicap. For at sikre bedste faglighed.

Vi kan kun se positivt på, at man vælger at samle alle botilbuddene for erhvervede hjerneskader på Kongshøjcenteret, hvor man netop har den rigtige faglighed til denne slags handicaps.

Endvidere synes vi det er vigtigt, at man sikre, at de ældre borgere med udviklingshæmning får en bedre enhed i Skovgades Plejecenter. Disse borgere kræver nogle specifikke fagligheder og derfor er det vigtigt, at man ikke ”udvander” denne faglighed ved at sprede pladserne ud over flere plejecentre.

H. 
Vi forstår ikke analysearbejdet ang. Ældreboliger, da der er prognoser, som tydeligt viser, at vi får flere og flere ældre.

Vi kan godt være bekymrede for den måde, hvorpå man har ”skabt” overskydende pladser på vores kommunale plejecentre. Det er gjort udfra en beregning, hvor man skærer i dækningsprocenten til 11 %. Det er selvfølgelig en politisk beslutning, som kan skabe mere økonomisk frirum, men man kan jo også se mere generelt på problematikken som netop siger, at der kommer flere og flere ældre.

Og Som udgangspunkt er der ikke mange der efterspørger, at komme på plejehjem, men man må nu engang se på, at det kan blive en realitet, at man ikke længere kan klare sig i eget hjem på en værdig måde, hvorfor det bliver til et behov/nødvendighed, men ikke nødvendigvis et ønske eller efterspørgsel.

Næsten alle mennesker ønsker, at bo i eget hjem længst muligt, og forsøger at indrette sig efter det. Så derfor er det også godt, at man går ind og bruger hjælp til selvhjælp længst muligt, men alligevel tror vi på, at der vil være mange som på trods heraf alligevel nok ender med at skulle have behov for en plads på et plejecenter.

På Handicaprådets vegne

Gitte R. Reckendorff Nielsen, Formand for Middelfart Kommunes Handicapråd