Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar - Forslag til stiplan

Teknik- og miljøforvaltningenMiddelfart, den 31. januar 2015


Høringssvar til forslag til stiplan.

Handicaprådet har læst og gennemgået forslag til stiplan. Da forslagene til stiplan ikke er endelige, vil vores kommentarer bygge på det der foreligger, hvorved vi vil komme med anbefalinger og udtrykke bekymringer ud fra det, vi kan gennemskue af planen.
Handicaprådet vil gerne sikre, at de påtænkte projekter udformes, sådan at der i højeste grad tages hensyn til, at de også kan benyttes af personer med nedsat funktionsevne.

Cykelstier:
Cykelstier skal have en bredde, sådan at der er plads til at en cykel kan overhale et el-køretøj. Er der tale om 2-vejs cykelstier, skal der i bredden tages hensyn til, at 2 el-køretøjer frit kan passere hinanden.

Cykelstier kombineret med gangsti:
Her er det stadig vigtigt, at der er bredde til at overhale. Det er også vigtigt, at gående sikres tryghed, især kan blinde/svagtseende og døve/tunghøre have svært ved at være trygge på en kombineret sti, hvis ikke der sker en særlig markering af gå-arealet.

Gangstier og stier i rekreative områder:
Det er vigtigt, at belægningen er jævn og fast, og igen i en bredde, sådan at 2 køretøjer kan passere hinanden. Behovet gælder også personer med barnevogne mv.
Da stierne flere steder kan være lange, vil der være behov for ”rasteplader” til hvil. Behovet vil gælde for rigtig mange borgere, f.eks. familien med de små børn, ældre/handicappede som er dårligt gående og for andre, som kunne have lyst til et hvil. Pladsen skal indrettes efter de regler, vi tidligere har vedtaget for belægning og bord/bænkesæt. Der skal også være plads til at sætte barnevogn mv.

Uklare spørgsmål:
Det fremgår ikke klart, hvorvidt der i forbindelse med stierne på steder vil blive opsat bomme eller anden chikane. Såfremt der opstilles bomme, skal man huske, at der skal være plads til at manøvrere et stort el-køretøj (obs for venderadius)
Det er heller ikke klart, hvordan man vil sikre blinde/svagtseendes muligheder for at færdes på stierne. Det kræver særlige mærkbare markeringer og opmærksomhedsfelter mv.
Har man påtænkt at lave toiletter? Der skal så ind tænkes, at de også kan bruges af handicappede. Et godt eksempel på handicaptoilet i naturen, er det vi fik lavet ved Odden. Så det kan lade sig gøre.

Transportforbindelser:
Der er planer om en del projekter med henblik på trafiksænkning, hvor man har foreslået forskellige løsninger.
Rigtig mange af projekterne vælger man løsningen med bump. Handicaprådet vil anbefale, at man finder en anden løsning end bump.
Det er almindelig kendt, at bump – uanset hvordan de er udformet – er til stor gene for personer med nakke og ryglidelser. Jo flere bump – jo flere smerter får disse personer, når de færdes i kommunen.
Det er også almindelig kendt, at det er til stor gene for udrykningskøretøjer, lastbiler, busser og andre erhvervskøretøjer. De får mange bump i løbet af en dag. Især vil det være rigtig dårligt i ambulancen, da det kan være svært syge eller tilskadekomne, som kræver behandling, er det heller ikke nogen god cocktail med så mange bump. De har brug for at komme hurtigt frem på en let og sikker måde.
Der er også problemer om aftenen med blænding fra modkørende. Derudover kan der være støj fra bremser og luftforurening fordi der gasses op og ned. Luftforurening er til stor gene for personer med luftvejssygdomme.

Uklare spørgsmål:
Da målet med en del af projekterne er, at få flere til at cykle i skole og på arbejde, står det uklart, hvorvidt man i den forbindelse, har planer om at ændre på den kollektive trafik, herunder skolebuskørslen.
Vi håber ikke det er tilfældet, da man jo skal være opmærksom på, at ikke alle kan benytte sig af at gå eller cykle, men har behov for at der eksisterer en god kollektiv trafik.

Handicaprådet har hermed afgivet høringssvar ud fra det, der kan udledes af materialet. Vi vil dog anbefale, at man vil indgå i dialog med handicaprådet i lighed med lokaludvalgene og lodsejerne, når man kommer til detailplanlægning, hvor man så nemmere kan drøfte de enkelte projekters udformning.

På vegne af Handicaprådet

Anni Andersen

Sidst opdateret af Webmaster
06. februar 2015