Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar § 107 og 108

Brenderup d. 25. november 2014


Høringssvar ang. Kvalitetsstandard for §107 og §108.

Der er nogle gode elementer i dem begge, men der er også nogle ting, som vi gerne vil pointere i vores høringssvar.

Det er for eksempel vigtigt, at pointere at omgivelserne kun skal inddrages, hvis borgeren og omgivelserne selv ønsker det. Og med omgivelserne menes pårørende og andet netværk. For det skal være noget at man kan vælge selv, som netværk og derfor skal det ikke være medbestemmende for støtteniveauet.

Når der tales om, at støtten kan gives til social liv, så er det vigtigt at pointere, at støtten skal være på alle dage og alle tidspunkter! Men man skal også huske at når man siger at det sociale liv, så er det vigtigt at det ikke kun er i det omgivende samfund, altså den by borgeren bor i, men i hele DK. For der kan være en koncert i København, som man gerne vil deltage i.

Når man skal lave en udredning og en handleplan, så er det vigtigt at alle relevante oplysninger er indhentet. Og kommunen har reelt en pligt til at indhente alle relevante oplysninger til at belyse borgerens sag på bedste vis. Men det er også en rigtig god ide, at involvere alle relevante personer, som er en vigtig del af borgerens hverdag og liv. Så man sikre, at man ser på det ”hele” menneske. Og får hele personens liv sat ind i relation til handleplanen.

Og når der skal opstilles konkrete mål, skal det ske i samarbejde med borgerens nærmeste netværk og dem som har med borgeren at gøre til dagligt.

Ved opfølgningen er det vigtigt, at man lytter efter dem som er på stedet og kender personen! Og man skal sikre, at hvis der ikke er udviklingspotentiale, så sikre man at der altid er støtte på det område fremadrettet. Og samtidig kan der tit være brug for meget mere tid og det skal man så også gå ind og sikre.

Prisen skal også afspejle det faktum, at unge mellem 18-40 år kun kan få kontanthjælp, hvis de ikke er i arbejde eller i uddannelse. Og derfor har de ikke ret mange penge til at betale for den husleje der er indberegnet ved et botilbud.

Og ved valgfrie ydelser sætter vi spørgsmål til om det reelt med ordet valgfrit. For der gives ofte ikke støtte til f.eks. madlavning eller rengøring, hvis man kan få det som en valgfri ydelse. Men det er måske noget man bør kigge grundigt på. For man er nødsaget til at se på de reelle udgifter der er forbundet med hele tilbuddet.

Dette var vores bemærkninger til høringen.

På Handicaprådets vegne,

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand for Handicaprådet