Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar vedr. ældremilliarden

Til
Middelfart Kommune
Socialforvaltningen
Middelfart Midtpunkt
5500 Middelfart

 

9. februar 2014

 

Vedr. ”ældremilliarden”

Ældrerådet har med stor tilfredshed modtaget oplysningen om, at Middelfart Kommune kan ansøge om 7.5 mio. fra ovennævnte pulje.
Den overordnede holdning i ældrerådet er, at vi synes, midlerne skal anvendes således, at de kommer vore svageste medborgere til gavn. Vi er derfor meget optaget af begrebet ”varme hænder” i denne sammenhæng.

Bemærkninger til de enkelte afsnit/ sider i ansøgningen:
Ad.: Side 1. De 7.5 mio. kroner bør ændres til 7500000 kroner. Se bemærkningen lige over ansøgningsfeltet.
Vi støtter resuméet af de samlede indsatser, herunder hvor man ønsker at gøre en ekstra indsats.

Afsnittet Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Vi støtter tanken om øget indsats over for gruppen af senhjerneskadede. Det samme gælder ønsket om at få ansat en rådgiver på området. Der er jo ganske vidst ikke direkte tale om ”varme hænder” – men indirekte er der. Og området kræver givetvis speciel faglig indsigt – af en sådan person må man kunne forvente god kollegial sparring og supervision. Derfor vor fulde støtte.

Afsnittet Bedre praktisk og personlig pleje. Vi støtter de udvalgte indsatsområder og de beskrevne formål.
Muligheden for et ekstra bad – såfremt borgeren måtte ønske det-  finder vi positiv. Det gør vi også tankerne om en optimering af sammenhængen i den kommunale indsats. Man bør i denne sammenhæng  
dog være opmærksomme på, at ” det hele ikke går op i møder for mødernes skyld” – for at udtrykke det lidt bramfrit.
Vi er enige i ønsket og behovet for mere uddannelse af personalet – men vi skal dog ikke undlade en bemærkning om, at en veluddannet medarbejderstab bør være en arbejdsgiveropgave – uanset om der er mulighed for ekstra midler eller ej.

Afsnittet Bedre forhold for de svageste. Det er et velvalgt indsatsområde. Det gælder også de beskrevne formål og aktiviteter. Der er for os ikke tvivl om, at nedlæggelsen af ”aktiviteten” på plejehjemmene for et par år siden har betydet indskrænkninger af tilbuddene til de svageste.

Uanset hvordan ansøgningsrunden ender for Middelfart Kommune, vil vi opfordre til en debat i det politiske system om uddannelsesniveauet for de kommunale medarbejdere, der er tættest på borgerne.
Vi tillader os i den forbindelse at gentage os selv fra tidligere med udsagn om, at Middelfarts placering på ”ranglisten” over kommunernes udgifter til ældreomsorg bør løftes – også mere end de 7.5 mio. lægger op til.

Ældrerådet støtter den samlede ansøgning.

Venlig hilsen
Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen