Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar vedr. renovationsordningen

Til
Middelfart Kommune
Teknisk Forvaltning
Østergade 21
5580 Nørre AabyDen 3. marts 2015Høringssvar vedr. renovationsordningen

Meget mod sædvanen i ældrerådet starter dette høringssvar med kritik af den udmeldte høringstermin. Høringsbrevet er dateret 16. februar – vi modtog det elektronisk den 20. februar, dagen efter at vi havde møde i ældrerådet. Afleveringsfristen er en uge før vores næste møde.
Vi ved godt, at dette ikke er i direkte strid med reglerne om høringsvilkår, men vi finder det ikke særlig hensynsfuldt overfor en høringsberettiget part, der kun fungerer i møde, jvnf. lovgivning herom.

Nå, men til selve problemstillingen. I store dele af kommunen har der i mange år været tømning hver 14. dag hele året igennem – os bekendt har det ikke givet anledning til problemer. Det samme gælder for så vidt afhentning ved skel.
Men vi synes, at det er fint, at der bliver en visitationsordning, således at ældre og handicappede borgere kan få dispensation fra at skulle bringe affaldsbeholderne til skel. Visse byhuse eller andre særlige boformer kan måske også have et sådant behov.

Det fremgår af høringsbrevet, at man påtænker at indføre to-delte beholdere til alle genanvendelige materialer. Umiddelbart læst og forstået betyder det en forøgelse af antallet af beholdere ved hver husstand. I dag har mange husstande to beholdere. Hvis dette skal forøges til 3 eller 4, så synes vi egentlig ikke, at det er anbefalelsesværdigt – de fylder jo noget og pynter ikke just.

Venlig hilsen

Flemming Enevoldsen
Ældrerådet.

PS. Dette høringssvar er udarbejdet administrativt og vil blive forelagt ældrerådet til orientering på vores næste møde