Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar budget 2014

27. august 2013

Til
Middelfart Kommune
Økonomiafdelingen
Østergade 11
5500 Middelfart

Høringssvar vedr. Direktionens forslag til budget 2014

Ældrerådet behandlede på ekstraordinært møde den 22. august det tilsendte budgetmateriale og kan udtale flg.:

Overordnet set forekommer det os at være et godt forslag.

På side 2 og 3 er der nævnt 5 fokuspunkter, som har haft en fremtrædende plads i arbejdet med forslaget.
Dem kan vi bakke op om, men vi savner et, nemlig et løft af ældreområdet. Der er pejlemærker, der burde kunne legitimere fokus på dette område. Med hensyn til indtjening ligger Middelfart som nr. 20 på en liste over borgernes indtjening i landets kommuner. Af nøgletal fra Indenrigsministeriet frem går det, at Middelfart i forhold til ældreomsorg stadig ligger et pænt stykke under landsgennemsnittet og også under gennemsnitet for Regionen. Og endelig er det sådan, at de +60 årige udgør godt 20 % af kommunens samlede befolkningstal. Vi synes at disse omstædigheder burde kunne medføre bevågenhed hos byrådet.
Udtrykt på anden måde, så synes vi, at tiden må være moden til et større løft af området end der er lagt op til at opnå gennem effektiviseringer, øget brug af velfærdsteknologi etc.
I denne sammenhæng er vi bevidste om, at kvalitet i ældreomsorg ikke kun handler om økonomi, men det er den eneste måde, man kan måle det på. Bemærkningerne om omprioriteringer mellem serviceområderne er tankevækkende for os i denne forbindelse!

Økonomiudvalget. 
Det er fint med en forstærket indsats i forhold til korrekt bogføring, ligesom vi hilser den nye bankaftale velkommen.

Social- og sundhedsudvalget. 
Besparelser på 2.8 mio, udvidelser for 2.4 mio. Altså en omprioritering inden for udvalgets ressort. Kan det holde uden en nedgang i serviceniveauet på ældreområdet? Vi synes f. eks. ikke, det er umiddelbart indlysende med en personalereduktion på genoptræningsområdet. Sundhedstilstanden hos de ældre bliver bedre – ja, men der bliver flere og flere i den aldersgruppe – man bliver udskrevet hurtigere og hurtigere efter hospitalsophold etc.
Vi har noteret os positivt den udvidede indsats til forebyggelse og sundhedsfremme, men alligevel er vi betænkelige ved de reducerede træningsmuligheder. Vi tror ikke, at udvidelsen og besparelsen retter sig mod de samme aldersgrupper.
Endelig kunne vi godt tænke os flere midler afsat i pulje til udvikling og nytænkning. Vi har med tilfredshed noteret os de muligheder, der er, men vi synes det er for lidt og for snævert.
Nødkaldsanlæggene på vore plejecentre og i private hjem skal selvfølgelig være helt up to date.


Teknisk udvalg. 
Da det ser ud til, at budgettet er lettet lidt på dette område, hvad vi finder fint og tiltrængt, tillader vi os at genfremsætte vores forslag af 30. april 2012 om forbedrede trafikale forhold ved brugsen i Strib, Rudbækshøj og Brenderup Dagcenter – vedlægges.

Venlig hilsen
Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen