Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar analyse botilbud

20. september 2014

Til
Middelfart Kommune
Socialforvaltningen
Middelfart Midtpunkt
5500 Middelfart

 

Høringssvar vedr. analyse og strategi for boliger

Ældrerådet finder, at den forelagte rapport er udtryk for et godt og vel gennemarbejdet materiale, som vi kan støtte, at der arbejdes videre med.
Vores bemærkninger i det følgende relaterer sig til afsnit 5 og 6 i rapporten. Overordnet set støtter vi de nævnte strategiske anbefalinger. Vi har enkelte bemærkninger til nogle af dem:

Hvis man konverterer alm. plejehjemspladser til andre beboergrupper, bør man være meget opmærksomme på, hvordan de forventes at kunne matche hinanden.
Sådanne konverteringer betyder selvsagt reduktion i antallet af almindelige pladser, hvilket vel også er meningen. Ældrerådets opfattelse er, at det lokale plejehjem skal kunne dække lokalområdets behov. Det giver for os ikke god mening, at ældre mod deres vilje skal tvinges til at fraflytte det lokalområde, hvor de er kendt og kommer fra – man skal ikke skabe flere ensomme ældre end nødvendigt.

Dækningsgrad: Ok at få fastsat en sådan, som for en kommune som Middelfart børe være over middel. Et ældreråd kan principielt ikke gå ind for at lukke plejehjemspladser, så derfor ser vi positivt på at etablere tryghedsboliger og lignende alternativer. Vi synes bare ikke, at de skal samles på enkelte centre, men fordeles på dem alle. Vi ser her mere på borgernes behov end kommunens økonomi.

Aflastningspladser: Ok med større enheder til de tungeste tilfælde, men der bør være en enkelt eller to på hvert plejehjem til lettere tilfælde, herunder til ægtefæller, som har brug for aflastning – sådan som det ses på Rudbækshøj i dag.

I det hele taget er det ældrerådets holdning, at det primært er borgernes behov, der skal tilgodeses ved fordeling af de forskellige botilbud. Disse behov er ens, uanset hvor man bor i kommunen. Derfor nærer vi en vis skepsis over al for megen centralisering, som kun tilgodeser driften.

Normering: Ok at få set på tildelingsmodellen. Men vi synes ikke, at det kun skal ske ved omfordeling.
Middelfart Kommunes økonomi er så positiv, at den kan bære en udvidelse på området – det ville også pynte på vores statistiske placering over udgifter til ældreområdet.

Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen