Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar Kommuneplan 2013-2025

20. august 2013

Til
Middelfart Kommune
Østergade 9 – 11
5500 Middelfart

 

 

Høringssvar vedr. kommuneplan 2013 -2025

Bosætning
Afsnit 2.2, side 39
Med hensyn til de forskellige krav til udformning og placering er det Ældrerådets synspunkt, at kommunen bør lægge megen vægt på at anlægge ældreboliger med henblik på at tiltrække og især fastholde ældre borgere, herunder ældrebofællesskaber, der også indeholder gæsteboliger og aktivitetsmuligheder indendørs såvel som udendørs. Disse områder bør lægges, så der er gode transportmuligheder.

Kollektiv trafik
Afsnit 5.2, side 155
Den kollektive trafik skal have høj prioritering. Ældrerådet forestiller sig en kraftig udbygning af især behovsstyret trafiksystem som teletaxaordningen med online booking systemer, som er enkle at anvende.
Vi forestiller os, at denne ordning ikke alene anvendes af ældre borgere, men udbygges således, at små energirigtige køretøjer sættes ind til brug for alle borgere i kommunen. Der kan være tale om kontinuerlige ruter på bestemte dag- og aftentimer til indkøbscentre, lægehuse, biblioteker, sygehus og banegård.
Ordningen kan med fordel anvendes som alternativ eller i samarbejde med eksisterende taxaer.

Støj
Afsnit 6.1, side 185
Med hensyn til den øgede trafikmængde såvel på veje som på den fremtidige jernbanetrafik må vi indstille os på, at støjforholdene vil øges i takt med trafikforøgelsen. Derfor må der stilles særlige krav til vejbelægning og hastigheden i trafikken. På stærkt trafikerede områder skal der anvendes en særlig støjdæmpende overflade, og der bør stilles krav om lavere hastighed på vejene i beboede områder.
Der skal arbejdes på at minimere støjen i daginstitutioner, skoler osv. ved at skabe hensigtsmæssige akustiske forhold.

Befolkning, Indbyggertal og ældrebrøk
Afsnit 10, bilag, side 233
Afsættet for kommuneplanrevisionen 2013 er at styrke kvaliteten i Bosætning for at styrke og udvikle bosætningstilbuddet i kommunen.
Med en uændret eller måske stagnerende bosætning vil antallet af erhvervsaktive ligeledes være uændrede stigende eller måske ligefrem faldende.
Ældrebrøken bruges af de offentlige myndigheder som en indikator for omsorgsopgaven på ældreområdet, og Ældrerådet finder det forbavsende og uacceptabelt, at der i Kommuneplanen ikke er nævnt noget, der direkte eller indirekte tager højde for den situation.
Ældrerådet finder, at den situation skal have sit helt selvstændige afsnit med henblik på en planlægning, der tager højde for og sikrer, at denne situation bliver behandlet proaktivt i stedet for reaktivt.
I planen bør bl.a. indgå tilbud om velfærdsteknologi, bosætning, plejecentre, hvor borgere evt. kan opholde sig om natten og så være i egne omgivelser i dagtimerne, placering af ældreboliger og beskyttede boliger i bymidter, hvor borgere kan bevare deres tilhørsforhold til de muligheder, som byerne kan tilbyde, og hvor de kan være en del af kulturen og tilbuddene til alle borgere.
Ældrerådet finder, at de 9014 indbyggere, som vil udgøre 23,4 % af Middelfarts kommunes samlede befolkning i 2024 - med uændret udvikling - planmæssigt bør have opmærksomhed og konkrete tiltag, som håndterer udviklingen og gør Middelfart til en attraktiv bosætningskommune for alle borgere.

Kultur
Afsnit 4.5, side 142
Som beskrevet i Forslag til Kommuneplanen har Middelfart et varieret kulturudbud. Ældrerådet finder imidlertid, at der mangler et tilbud til de mange borgere, som ønsker at udfolde deres kreativitet i et fællesskab med andre. Vi vil derfor opfordre til, at der dannes basis for/stilles lokaler til rådighed for et kulturhus med de faciliteter, der skal til for at arbejde med keramik, male, arbejde med glas, sy, væve osv.
Huset skal ligge centralt og styres af et brugerråd.

Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen