Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar Embedslægens samlede tilsynsrapport 2012

Middelfart Kommune
Ældreafdelingen
v./ Jonna Søegaard
Skovgade 64
5500 Middelfart

29. april 2013


Høringssvar vedr. embedslægens samlerapport 2012

Ældrerådet behandlede embedslægens samlerapport på møde den 25. april.

Vi konstaterede indledningsvis, at det temmelig præcist er 1 år siden, de enkelte tilsyn blev afviklet – grundlaget for samlerapporten er altså mest af historisk interesse, idet vi forudsætter, at de enkelte institutioner for længst har handlet på delrapporterne.

Da vi jo udgør en del af det kommunale tilsyn på området, skal vi derfor udtale kritik af forløbet som sådan – og vi kan rent ud sagt ikke forstå, hvis vores kommune: administration og politikere finder det tilfredsstillende.
Det er glædeligt, at et af plejehjemmene har fået topvurdering og et andet meget tæt på det samme. De øvrige er i gruppe 2 af 4 – tilfredsstillende.

Som plejehjemmene sikkert for længst har noteret sig, så bør der fortsat være fokus på især de sundhedsfaglige forhold. Vi er enige med Tilsynet om, at kommunen som driftsansvarlig skal følge op på rapporternes påviste fejl og mangler.

Alt i alt finder vi resultaterne af tilsynene som sådan tilfredsstillende, idet vi er bevidste om, at et fuldstændigt fejlfrit system ikke er realistisk.

Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen