Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar - tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand

28. januar 2013

Til
Middelfart Kommune
Myndighedsteamet
v./ Aase Zoffmann
Middelfart Midtpunkt
5500 Middelfart

Høringssvar vedr. Tilsyn på Personlig Pleje og Praktisk Bistand

På ældrerådets møde den 24. januar blev det tilsendte materiale drøftet.

Idet vi har noteret os antallet af tilsynsbesøg, skal vi udtale tilfredshed med resultatet – set i lyset af formålet med besøgene.
Vi er også meget tilfredse med det notat, forvaltningen har udarbejdet – det giver en god baggrundsviden i forhold til at vurdere kvaliteten af tilsynsbesøgene. Tilsvarende er vi meget tilfredse med, at der med det samme er blevet handlet på de forhold, der var at rette op på. Set i den sammenhæng er tidsforløbet af processen også tilfredsstillende.

Vi har noteret os, at noget af det, der har medført mindre grader af tilfredshed, er skiftende personale – uanset om leverandøren er kommunal eller privat. Derudover har man konstateret mangler i dokumentationen, typisk i manglende eller ufuldstændige døgnrytmeplaner – også gældende for begge typer af leverandører. 

Alt i alt forekommer det os, at denne første runde af tilsyn hos bogere i eget hjem er forløbet på en måde, som kan bruges fremadrettet til gavn for kvaliteten i den visiterede hjælp til borgerne.

Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen