Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar - kvalitetsstandarder 2016

26. oktober 2015

Til
Middelfart Kommune
Socialforvaltningen
Middelfart Midtpunkt
5500 Middelfart

Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder

På vegne af ældrerådet skal jeg hermed kvittere for modtagelsen af de 6 nye forslag til kvalitetsstandarder.
Da de alle relaterer sig til socialforvaltningens fagområde, kan det undre, hvor forskellige de er i udformning, sprogbrug m. m.
Dette forhold berettiger til at spørge, om der er enighed i organisationen om, hvad en kvalitetsstandard er, og hvad den skal bruges til. Efter ældrerådets opfattelse bør det være en kort og læsevenlig beskrivelse af, hvad borgerne kan forvente af service på et givet område.
Set i det lys skiller den om rusmiddelbehandlingen sig ud. Den er flot, omfattende og sikkert juridisk holdbar, men den er ikke let tilgængelig for borgerne og deres pårørende.
Det modsatte kan siges om de andre. De er let tilgængelige og forståelige i deres budskaber.
Med disse bemærkninger anbefaler vi alle 6 til godkendelse videre i systemet.

I høringsbrevet oplyses det, at alle ikke lovpligtige kvalitetsstandarder forventes udgået pr. årsskiftet. Det ville have været dejligt med en oversigt over, hvilke der er tale om. Hvis høringsperioden havde været længere og placeret anderledes i kalenderen, havde det måske været muligt at få en orientering om det i ældrerådet. På det foreliggende grundlag er det svært for os at overskue og forholde os til. Men vi tror, det er udtryk for et ønske om afbureaukratisering, hvilket vi i givet fald vil hilse med tilfredshed.

Venlig hilsen
Flemming Enevoldsen
Formand for ældrerådet

PS. Forslagene har ikke været behandlet i ældrerådet p. g. a. høringsperiodens placering i kalenderen – det bliver en efterretningssag på næste rådsmøde.

Sidst opdateret af Benjamin Runge
14. april 2016