Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar vedr. forslag til effektiviseringer budget 2014

Tirsdag den 21. maj 2013

 

Til

Middelfart Kommune

Økonomisk Forvaltning

Østergade 11

5500 Middelfart

 

Høringssvar vedr. Forslag til effektiviseringer til budget 2014

Grundet den meget korte høringsfrist har ældrerådet behandlet det tilsendte materiale på ekstraordinært møde og kan herefter udtale støtte til det samlede forslag.

 

Vi har enkelte bemærkninger til overvejelse/refleksioner:

Indsats mod socialt bedrageri. Socialt bedrageri er på ingen måde acceptabelt. Alligevel har vi med tilfredshed noteret os de bemærkninger, der er i bilaget om, at indsatsen skal bygge på korrekthed, på ordentlighed og på at møde borgerne i øjenhøjde. Vi støtter tankerne om et sæt etiske regler på området.

Ny model for støtte til borgere på handicap og psykiatriområdet. Vi er enige i, at det er en god ide at udvikle og bevare borgernes kompetencer mest muligt, som det er beskrevet i bilaget.

Vi finder anledning til at påpege, at eftersom der er tale om et forslag til besparelser på 3 mill. i 2014 og overslagsårene, så forudsætter man altså, at borgernes individuelle behov alligevel kan blive tilgodeset fremfor eksempelvis  økonomi.

Det vil kræve stor faglighed og veludviklet etik hos vore visitatorer at påse, at lovgivningens ord om individuelle behov bliver tilgodeset fremfor ekempelvis andre behov.

Vi foreslår, at der i budget 2014 afsættes en udviklings-/ uddannelsespulje til området, ligesom vi foreslår en evaluering af de foreslåede besparelser efter f. eks. 3 år.

Kollektiv trafik. På vegne af ældrerådet har jeg for et par måneder siden rettet en adminstrativ henvendelse til kommunen om netop dette emne. Vi fik det umiddelbare svar, at der nok ikke var meget at komme efter på området. Det er derfor tilfredsstillende for os, at man nu alligevel vil udsætte området for opmærksomhed. Vi henviser til den såkaldte Vardemodel.

Vi foreslår i øvrigt, at det bliver muligt at bestille teletaxa via Nettet, ligesom vi opfordrer til en vurdering af, om ordningen med de gamle kommunegrænser kunne blødes lidt eller helt op.

 

 

Venlig hilsen

Ældrerådet

v./ Flemming Enevoldsen