Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar - økologisk mad

2. maj 2015

Til
Middelfart Kommune
Socialforvaltningen
v./ Jonna Søegaard
Rådhuset
5500 Middelfart

Høringssvar vedr. økologisk mad til de ældre 

Ældrerådet har på et ekstraordinært møde drøftet oplægget om økologisk mad til de ældre.

Vores debat viste, at vi på det foreliggende grundlag har svært ved at afgive et tilfredsstillende og entydigt råd til det politiske niveau.

Der er i rådet principielt opbakning til at få indført økologisk mad til de ældre, såvel på plejehjemmene som i eget hjem.

Vi har noteret os regeringens vedtagne målsætning i forhold til 2020 – det må Middelfart også forholde sig til. Man kan så gå over til økologi i et hug – nu eller om et par år. Som alternativ til dette kan man vel også gå gradvist over.

Vi tager til efterretning, at der skal være tale om en ”alle for en ordning”, idet ingen af de nuværende producenter har kapacitet til to produktionsformer. Vi går ud fra som en given ting, at producenterne, offentlige som private, bliver stillet over for enslydende krav fra kommunens side: økologi eller konventionelt.

En omlægning må ikke betyde øgede omkostninger for borgerne, og vi kan heller ikke gå ind for kompenserende besparelser andre steder i ældreomsorgen.

Hvor skal midlerne så komme fra? Her vil vi pege på indkøbsordningerne. Vi er tæt på at ville påstå, at de ikke er gode nok – enten har man ikke de rigtige leverandører, eller også udnytter man ikke stordriftsfordelene godt nok.

Baggrunden for disse lidt grove påstande fra vores side er aktuelle feltstudier. To af rådets medlemmer har således aflagt besøg i to lokale supermarkeder og talt med kompetente medarbejdere der. På den baggrund tillader vi os at stille os uforstående over for nogle af de relativt store prisforskelle, der opereres med i udbudsmaterialet.

To eksempler til belysning af dette: Elbokøkkenet oplyser en merudgift på letmælk på 150000 kr. Ved køb lokalt vil merprisen være ca. 12000 kr

Fænøsund oplyser, at merudgiften til kartofler vil være ca. 95000 kr – ved lokal handel vil merprisen være ca. 14000 kr. Vi har her ikke vurderet på kvalitet, kun på pris. Men det samme gælder vel for de oplyste priser i udbudsmaterialet.
Det er dog immervæk en forskel – og hvordan med moms? Er der taget højde for, at kommunen vel er fritaget for moms på den slags varekøb?

Vi vil opfordre til, at der udarbejdes et bedre grundlag før endelig politisk beslutning.

Venlig hilsen
Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen