Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar embedslægens tilsynsrapport

25. marts 2017

 

Til

Middelfart Kommune

Socialforvaltningen

Middelfart Midtpunkt

5500 Middelfart

 

Høringssvar vedr. embedslægens tilsynsrapport

Ældrerådet har på møde den 23. marts haft embedslægens tilsynsrapport i høring. Den omhandler tilsyn på 4 af kommunens 8 plejehjem og er afviklet i maj 2016. Samlerapporten har således sædvanen tro været længe undervejs – det er pædagogisk uheldigt.

Til gengæld er den denne gang fulgt op af et lokalt udformet notat. Det er positivt set fra et politisk niveau og hermed for Ældrerådets overblik.

Det er også positivt, at tilsynene er udført af samme person.

På to af de fire plejehjem bliver der påtalt kritisable forhold med risiko for patientsikkerheden – forhold som formodentlig for længst er rettet.

Den hidtil kendte form for tilsyn fra embedslægeinstitutionen erstattes fremover af såkaldte risikobaserede tilsyn, hvilket alt andet lige må forventes at medføre reduktion i antal af tilsynsbesøg og dermed må det kalde på ekstra opmærksomhed fra den daglige ledelse i hele organisationen.

Medicinhåndtering og dokumentation vil også fremover være opmærksomhedskrævende emner.

Ældrerådet tager rapporten til efterretning.

 

Venlig hilsen

Ældrerådet

v./ Flemming Enevoldsen

 

PS. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at plejehjemsbeboerne konsekvent omtales som patienter.