Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar budget 2017

                                                                                                                                            31. august 2016

 

Til

Middelfart Kommune

Økonomisk Forvaltning

Rådhuset

5500 Middelfart

 

Høringssvar vedr. budget 2017

Ældrerådet behandlede på møde den 25. august direktionens budgetforslag for 2017. Udover det skriftlige materiale har vi fået en mundtlig gennemgang af det ved socialdirektør Mette Heidemann. Det er vi meget tilfredse med.

 

Som en teknisk tilrettelse ses en korrektion/ tilbageføring på 2 mio. på ældreområdet. De var ganske rigtigt en del af sidste års budgetforlig, så set i lys er det OK at tilbageføre dem – men man kunne vel strengt taget ved enighed undlade at gøre det og derved styrke indsatsen på ældreområdet lidt. Middelfart er placeret   som nr. 84 på listen over, hvad kommunerne bruger på ældreomsorg. I andre sammenhænge anser vi vel ikke en sådan placering som værende tilfredsstillende.

 

Når der skal lægges budget i vore dage, er det altid ”spændende” at se, hvor meget der skal spares – på driften af ældreområdet ses en samlet besparelse/effektivisering på ca. 3.8 mio. ud af et driftsbudget i socialforvaltningen på 655 mio. Som sådan OK.

 

Bemærkninger til de enkelte forslag på ældreområdet: Vi anbefaler forslaget om at videreføre ordningen med klippekort. Alt andet lige er den til gavn for de svageste.

 

De foreslåede prioriteringer kan vi anbefale – nogle mere end andre. Vores anbefalinger skal ses i lyset af Servicelovens bestemmelser om konkrete, individuelle vurderinger af visiterede borgere.

Om lukningen af 4 plejehjemspladser kan det undre, at udlejningen er vigende, den demografiske udvikling taget i betragtning. Vi synes i øvrigt, at det er en god ide med en masterplan/ undersøgelse af området.

Indkøbsordningen – det af forslagene, der vækker nogen bekymring hos os. Vores bekymringer går på svage medborgere i „svage områder“ – læs: yderområder på landet. Men igen, så sættes den individuelle, konkrete, vurdering af visiterede borgere ikke ud af kraft.

Strukturændringer i hjemmeplejen. Blot et lille spørgsmål: trænger vi ikke snart til lidt ro på området?

Tilpasningen af serviceniveauet for de +65 årige med handicaps er kontroversielt, men det er svært at argumentere objektivt imod ligestillingen med jævnaldrende borgere, men det samlede billede af Middelfart kommune ville ikke lide skade, hvis forslaget blev taget af bordet.

 

Vores konklusion er, at vi anbefaler det samlede budgetforslag for ældreområdet, med ovennævnte bemærkninger til overvejelse.

 

Venlig hilsen

Ældrerådet

 v./ Flemming Enevoldsen  

Sidst opdateret af Webmaster
01. september 2016