Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Høringssvar Forretningsorden ældreboliger

Til

Middelfart Kommune

Att. Sophie Westergaard

Nygade 2

5500 Middelfart

 

Høringssvar vedr. forretningsorden for kommunens ældre- og plejeboliger.

Ældrerådet behandlede det tilsendte forslag til fælles forretningsorden på møde den 28. april.

Vi finder det positivt med et sådant fælles tiltag, og vi føler os overbeviste om, ” at juraen på den måde er på plads”

Så set i det lys kan vi anbefale forslaget

 

Vi havde imidlertid debat om et par problemstillinger – hermed til overvejelse og evt. ændringer:

§ 2. Hvorfor opereres der med et afdelingsmøde (årsmøde) og et regnskabsmøde. For os at se, er det med til at gøre det mere indviklet end nødvendigt – vi tænker her på de direkte berørte beboere. Årsregnskabet kunne være på som en del af minimumsdagordenen. En konsekvens af det ville være, at nogle af de relativt set mange tidsfrister kunne reduceres en smule.

Valg af bestyrelse og suppleanter er nævnt to gange i minimumsdagsordenen – formentlig en skrivefejl.

Hvorfor ikke beslutte en gang for alle, om formanden vælges på afdelingsmødet eller om bestyrelsen konstituerer sig selv?

 

I § 4 stk.1 er der nævnt noget om nødvendig lejeforhøjelse i relation til styrkelse af det sociale liv og netværk i boligområdet. På os virker det lidt irrelevant, men det er det måske ikke.

I samme § stk. 2 opereres der med en lejeforhøjelse på 15%. Det er temmelig meget i denne sammenhæng – pensionister. Og er det inden for lovgivningens rammer med en sådan bestemmelse? Skal der ikke være tale om direkte forbedringer af boligen for at noget sådant kan komme på tale?

 

Vi er bevidste om, at der kan gøre sig særlige forhold gældende i denne sammenhæng, hvorfor vi har valgt at udforme høringssvaret som vi har: anbefaling af forslaget, men med spørgsmål/ forslag til overvejelse.

Venlig hilsen

Ældrerådet

v./ Flemming Enevoldsen

Sidst opdateret af Webmaster
02. maj 2016